Privacybeleid XNotebooks®

’s-Hertogenbosch 23 mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Persoonsgegevens bescherming AVG van kracht.

Onder deze AVG gelden de volgende rechten:

  • Recht op inzage;
  • Rectificatie en aanvulling;
  • Vergetelheid;
  • Dataportabiliteit;
  • Beperking van de verwerking;
  • Cookies
  • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering;
  •  Recht van bezwaar;

®XNotebooks gevestigd aan de Vutter 29 te ’s-Hertogenbosch en ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 16062765 verklaart de volgende gegevens te bewaren en gebruiken binnen de huidige bedrijfsvoering:

Klantgegevens

NAW-gegevens, contactperso(o)n(en), telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), BTW-nummer en KvK-nummer.
Bewaartermijn: tot maximaal 7 jaar na het verstrekken van de laatste opdracht.
Bewaarlocatie: offline en online klantenbestand (bij partners die via hun Algemene Voorwaarden of een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst de privacy van deze gegevens garanderen volgens de wet (AVG).

Opdrachtgegevens

Doel: bestellingen van opdrachtgevers uitvoeren.
Gegevens: NAW-gegevens van opdrachtgever, afleverlocatie, contactperso(o),(en), verdere benodigde bestel-informatie dier door opdrachtgever wordt verstrekt bij het aangaan van een bestelling.
Bewaartermijn: tot maximaal 7 jaar na het verstrekken van de laatste opdracht.
Bewaarlocatie: offline en online klantenbestand (bij partners die via hun Algemene Voorwaarden of een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst de privacy van deze gegevens garanderen volgens de wet (AVG).

Inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens:

Indien verzocht door opdrachtgever of betreffende persoon geeft ®XNotebooks inzicht in de wijze waarop zijn/haar gegevens gebruikt en/of bewaard zijn, worden de gegevens gewijzigd of geheel verwijderd. Digitale gegevens worden op een gedegen wijze verwijderd, papieren gegevens worden altijd onleesbaar gemaakt voordat deze vernietigd worden.

Cookies

Uw klantnummer wordt opgeslagen op uw eigen computer door middel van een cookie, aan de hand hiervan worden uw NAW-gegevens bij een volgend bezoek aan onze webshop automatisch ingevuld.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Verantwoordelijkheid

Alle medewerkers die voor ®XNotebooks werkzaamheden verrichten, hebben kennis genomen van de wet AVG en verplichten zich tot geheimhouding van privacygevoelige gegevens bij de uitvoering van hun werkzaamheden voor ®XNotebooks. Ze tekenen daartoe bij aanvang van hun werkzaamheden een geheimhoudingsplicht die tijdens hun werkzaamheden te allen tijde van toepassing is.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld indien er een verwerkingsovereenkomst is tussen ®XNotebooks en de betrokken partijen of indien dde geldende Algemene Voorwaarden garanderen dat de gegevens volgens de wet AVG beschermd worden. Op verzoek worden deze overeenkomsten en voorwaarden direct doorgestuurd aan betrokken(en).

Informatie Autoriteit Persoonsgegevens

Voor informatie over de wettelijke eisen betreffende de privacybescherming of een klacht over de inhoud of het gebruik van dit privacy statement van ®XNotebooks kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).